Militære kolonner mandag

Mandag forventes det to militære kolonner langs E6 gjennom Malvik. 

▪1 kolonne E6 Værnes – Trondheim, kl. 08.30 – 08.56

▪1 kolonne E6 Trondheim – Værnes, kl. 10.30 – 10.56

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. 

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.