Lørdagens militære kolonner

Beregn ekstra kjøretid når det er kolonnekjøring langs E6 gjennom Malvik.

Trafikken kan gå saktere enn normalt. Det er ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne.

Disse kolonnene er varslet lørdag: 

▪1 kolonne E6 Værnes – Voll kl. 09.30 – 11.44

▪1 kolonne E6 Frigård – Voll kl. 10.15 – 12.36

▪1 kolonne E6 Voll – Frigård kl. 16.30 – 18.51

▪1 kolonne E6 Værnes – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger kl. 07.00 – 08.24

▪1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes kl. 11.00 – 12.24

▪1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes kl. 14.30 – 15.54

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

En militær kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy.