TT-mat satser lokalt

TT-mat i Hommelvik har nylig utvidet staben og ansatt fire lokale damer med ansvar for servering i minnesamvær i Malvik.

TT-mat har opp gjennom årene levert mangt et måltid i forbindelse med minnesamvær rundt om i de fleste forsamlingshus i Malvik, med hovedvekt i Malvik Kirkestue og i Hommelvik bedehus.

Kunnskap og erfaring

– Nå har vi ansatt disse fire damene som i en årrekke har stått for serveringen på minnesamvær her i kommunen. De har lang erfaring og har full oversikt over hva som finnes og hva som trengs på de ulike stedene. Dette tror jeg blir meget bra, sier Kåre Haagenstad.

Kvartetten Solrun Adolfsen, Bjørg Hovde, Kolbjørg Stav og Rigmor Sneisen har lang fartstid i bransjen.

– Vi har servert i minnesamvær på bedehuset og andre steder i mange år, og det ønsker vi gjerne å fortsette med, forteller de.

– Vi ønsker å levere til minnesamvær lokalt i Malvik og jeg må si vi har fått den aller beste kompetansen med på laget, skryter Kåre Haagenstad av de nyansatte damene.

Full service

Hverken TT-mat eller de nytilsatte serveringsmedarbeiderne tar lett på oppgaven rundt dette med minnesamvær.

– Med disse fire på laget er jeg ganske trygg på at minnesamværene er i de beste hender. De dekker og pynter bord, koker kaffe og serverer mat, sier han.

– Vi tar på oss servering over alt i hele Malvik. forteller damene. På Bedehuset i Hommelvik, Malvik kirkestue, Midtsand Grendehus, Bruket kulturhus, Grønberg gård, Ytre Malvik Samfunshus, Vidarhall, Ivermoen og alle typer grende- og forsamlingshus.

– Vi er en lokal bedrift og vi satser lokalt. Dette tilbudet mener vi hører hjemme i lokalmiljøet og håper det blir godt mottatt, sier Kåre Haagenstad i TT-mat.