NATO-trafikk på E6

Statens vegvesen melder om militærkolonner gjennom Malvik fredag 26.oktober.

Det er i forbindelse med at NATO gjennomfører øvelse i Trøndelag at mye militært utstyr må flyttes frem og tilbake i vår område.

Dette er dagens kolonner:

  • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Rinnleiret kl. (uavklart tidsrom)
  • 2 kolonner E6 Voll – Frigård kl. 12.30 – 16.08
  • 1 kolonne E6 Værnes – Voll kl. 09.30 – 12.01
  • 6 kolonner E6 Frigård – Voll kl. 10.00 – 15.08
  • 4 kolonner E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes kl. 18.30 – 21.30

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.