Fant rotenon i én fisk

Nye analyser gir ikke klare svar om fiskedød i Homla.

Veterinærinstituttet sier de finner som forventet, små mengder rotenon i utløpet fra de behandlede tjernene, men finner ikke rotenon i vannet fra elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag.

Har vært rotenon i elva

Veterinærinstituttet har undersøkt gjelleprøver fra 18 døde fisk for rotenon. Det er påvist en lav dose rotenon i én av disse prøvene, mens de resterende prøvene er negative, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Fiskeprøvene viser ellers ingen sikre sykdomsforandringer, men Veterinærinstituttet ser små mengder jernholdig materiale rundt gjellevevet. Jernutfellinger på gjellene kan være giftig og gi akutt dødelighet, men mengden jern er såpass liten i dette tilfellet at betydningen er usikker.

– Funn av rotenon på én fisk gir oss ikke et grunnlag for å konkludere endelig. Man var klar over at rotenon i svært fortynnede og normalt ikke skadelige mengder ville nå Homla.

– At konsentrasjonen har vært så lav, kan forklare at det kun slo ut på én fisk. Rotenon kan være forklaringen, eller en del av forklaringen, men vi håper at de generelle vannkvalitetsundersøkelsene vil gi ytterligere svar, sier forsker Roar Sandodden ved Veterinærinstituttet i pressemeldingen.

– Beregningene tilsier at det var god sikkerhetsmargin når det gjaldt rotenonkonsentrasjon i vannet som nådde Homla. Våre målinger tyder på at disse beregningene har vært korrekte. Om det har vært ekstraordinære forhold som likevel kan ha forårsaket for høye konsentrasjoner, ønsker vi å komme til bunns i. Samtidig er vi åpne for helt andre årsaker til fiskedøden, sier Sandodden.