Budsjett og økonomiplanen presentert i ny nettportal

Rådmann i Malvik kommune, Carl-Jackob Midttun og økonomisjef Einar Spjøtvold, la tirsdag fram rådmannens forslag til budsjett for neste år og økonomiplan for perioden 2019-2022.

Både budsjettet og økonomiplanen ble for første gang presentert i verktøyet «Framsikt» og hele forslaget ligger ute på nett her. (ekstern lenke)

Til politikerne

Medlemmene av formannskapet i Malvik var tilstede under presentasjonen og tonen var gjennomgående positiv.

– Nå er det vi politikerne som «eier» dette dokumentet frem til endelig vedtak i kommunestyret på desemer, sa Ole Herman Sveian (SP) som fungerte som ordfører.

– Jeg hadde håpet at e-skatten kunne reduseres og at vi kunne fått på plass flere hender på for eksempel dagtilbudet og aktivitørstillinger på helsetunene, var FrP’s Lill Harriet Sandaunde som sin første reaksjon.

– I det store og hele ser det bra ut. Jeg må innrømme at jeg ikke trodde eller hadde håpet på at vi greide å komme hit etter at vi ble møtt med over 26 millioner i underskudd ved starten av denne perioden.

– Nå ser det ut som om det er kontroll på økonomien og det er en forutsigbarhet for de ansatte og det gleder meg at vi nå har midler å sette av til å bygge de formålsbyggene vi behøver, som skole og barnehager på Vikhammer for å nevne noe, sa Rakel Trondal (SV).(Saken fortsetter under bildet)

Rakel Trondal

Vedtak i desember

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan skal til behandling i Formannskap 20.november, og vedtak i kommunestyret 10.desember.

Her er noen sentrale tall fra budsjettforslaget

Gebyrer og e-skatt:

  • Eiendomsskatten beholdes på 4 promille
  • De fleste gebyrene øker med 2,8 %
  • Satsene for opphold i barnehage øker med kr 80,- fra 1.1.19, og med ytterligere 50,- fra 1.8.19, totalt til kr 3.040,- pr mnd. En samlet økning på 4,5%.

Investeringer:

  • 41 mill til ny Vikhammer ungdomsskole
  • 36,2 mill til ombygging av Sveberg skole
  • 32,5 til utbedring av hovedvann-nettet
  • 15 mill til renseanlegg Karlstad/Bakken
  • 12,5 mill til høydebasseng (vannmagasin) i Lia, Hommelvik
  • 7 mill til ny sentrumsbarnehage på Vikhammer
  • 5 mill til ny flerbrukshall i Hommelvik

Samlet foreslår rådmannen at det investeres for 228,8 millioner i 2019.

Endringer og utfordringer

Noen av utfordringene for Malvik kommune det kommende året er folketallet og antallet eldre som øker. Det betyr mer tjenesteproduksjon i oppvekst- og omsorgsetatene.

Malvik kommune bruker over 500 millioner kroner av det totale driftsbudsjettet på 742,8 millioner til helse og oppvekst.

Ny stilling kommunalsjef

Rådmannen foreslår også å opprette en ny stilling som kommunalsjef for de tekniske områdene. De omfatter blant annet FDV kommunalteknikk, bygg og eiendom og Aareal og samfunnsplanlegging. Saken skal utredes før endelig forslag legges frem.

Skjermdump: Malvik kommune