Noe gikk feil – vet ikke hva

Representanter fra Fylkesmannen og Veterinærinstituttet orienterte tirsdag formannskapet i Malvik om laksedøden i Homla.

– Vi beklager på det sterkeste, noe har gått galt, men vi vet ennå ikke hva, sa Kari Tønset Guttvik fra Fylkesmannen i Trøndelag.

– Vi ser nå på hvilke vilkår som er gitt i tillatelsen fra Miljødirektoratet og på om noen av disse er brutt.

Noe gikk galt

Forsker Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet har vært prosjektleder for rotenonbehandlinga av de fire vannene med tilknytting til Homla-vassdraget.

– Vi har gjort beregninger om hvordan denne giftbehandlingen ville kunne påvirket Homla og vi anså dette som uproblematisk.

– Men noe har gått feil og det er rotenon som er den hovedmistenkte, sa Sanodden.

Det er tatt opp 82 døde laks av flere forskjellige årsklasser.

Formannskapets medlemmer stilte spørsmål til Fylkesmannen og Veterinærinstituttets folk.

Lill Harriet Sandaune (FrP) lurte på hvem som er tilsynsmyndighet.

– Det er Miljødirektoratet som har gitt tillatelse og det er de som må ettergå saken, sa Kari Tønset Guttvik fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Skulle aldri vært gitt tillatelse

Rakel Trondal (SV) var opptatt av at det overhode var gitt tillatelse og at Malvik kommune hadde vært positiv til denne giftbehandlingen. Trondal spurte samtidig om hvorfor ikke Fylkeskommunen hadde uttalt seg med høringssvar i saken.

– Jeg undres også på om hvorfor det ikke er tatt vannprøver lengre ned i Nevra/Homla i tiden etter rotenonbehandlingen, sa Trondal.

– Vi anså det ikke som nødvendig, ut fra våre beregninger, å ta vannprøver lengre ned i vassdraget, forklarte Roar Sandodden fra veterinærinstituttet.

Han forklarte at tidspunktet for rotenonbehandlingen, i oktober, var litt tilfeldig da hele sommersesongen er aktuell for denne type behandling.

Hverken Fylkesmannens Anton Rikstad eller Sandodden fra Veterinærinstituttet hadde noen andre mistenkte årsaker enn rotenon som skyld i fiskedøden.

– Vi har konstatert at det er lite oppdretlaks i elva og at vi har funnet laks av alle årsklasser, mest større fisker på opptil 6-8 kg, forklarte fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag.

– Det rare er at det er mest død fisk langt ned i elva. Det harmonerer ikke med hvordan denne gifta oppfører seg, for den blir fortynnet av vann og skal sånn sett bli svakere dess lengre den renner i en bekk eller elv. Våre prøver viser at konsentrasjonen av rotenon i de behandlede vannene er konstant, forklarte Roar Sandodden. (saken fortsetter under bildet)

Roar Sandodden (t.v.) og Pål Malvik

Skeptisk til tidspunktet

Malvik Jeger og Fiskerforening har drevet kultiveringsarbeid i Homla siden andre verdenskrig. Leder av foreninga Pål Malvik er skeptisk til tidspunktet.

– Når gifta fra tjernene kommer ned elva er den full av laks som har ventet på å få gytt på grunn av at temperaturen har vært for høy. Det har stått laks både i sjøen og oppe i elva som har vært stresset for de skal gyte og samtidig har de vært svekket på grunn av dette, sa Malvik etter orienteringen.

– Jeg tror det vil ta mange år før Homla blir friskmeldt, men jeg håper nå at det blir igangsatt et arbeid med å lagre laksestammen i en genbank for framtida, sa Pål Malvik.

Ordfører Ole Herman Sveian ba om at Malvik kommune holdes fortløpende orientert om svar på prøver og fremtidige tiltak i Homlavassdraget.