32 kolonner på E6 i dag

Tirsdag blir det tett mellom de militære kolonnene på E6 gjennom Malvik. 

Statens vegvesen melder om totalt 32 kolonner i både sør- og nordgående retning. 

Vis hensyn og de kjørende kan gjerne beregne litt lengre tid på strekningen, melder vegvesenet. 

Fra Røros / Haltdalen / Vauldalen / Kongens Gruve:

• 1 kolonne fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 18.00 – 22.04

• 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 14.30 – 19.07

• 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 16.00 – 18.59

• 8 kolonner fv. 30 Kongens Gruve – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 12.30 – 22.07

Fra Fiborgtangen:

• 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 10.00 – 12.39

• 8 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Kongens Gruve kl. 07.00 – 15.44

• 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 12.00 – 15.18

• 11 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 09.00 – 03.09

  • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Rena kl. 08.00 – 15.18