Spør om konsekvensene av renteoppgangen

Hva betyr den varslede renteoppgangen for Malvik kommune?

Dette spørsmålet har formannskapets medlem Eva Lundemo (H) sendt rådmannen i Malvik før tirsdagens møte i Formannskapet.

– Norges Bank har som kjent hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.
For første gang på godt over syv år, har renten nå beveget seg oppover. Analytikere har uttalt at den vil ytterligere øke de neste to-tre årene, noe også Norges Bank har bekreftet vil skje innen utgangen av 2019, og styringsrenta anslås å være steget med hele to prosent i 2021, skriver Lundemo i forespørselen til rådmannen.

– Malvik kommune har som kjent over en milliard i lån, og jeg går ut fra at denne renteøkningen, både pr idag og fremtidige, vil gi Malvik kommune økte utgifter på sine lån.

– I den forbindelse ber jeg om at rådmannen gir formannskapet en redegjørelse på hvilke konsekvenser dette vil få for Malvik kommune, og hvordan rådmannen mener dette kan ivaretas på en ansvarlig måte, skriver Eva Lundemo.

Hun ber også rådmannen sette opp en graf på estimerte fremtidige renteøkninger, som vil synliggjøre konsekvensene av slike renteoppganger, heter det i forespørselen.

Formannskapet i Malvik har møte tirsdag 23.oktober fra klokken 09.00 på rådhuset i Hommelvik. Sakliste og dokumenter kan du lese her. (Ekstern lenke)