Tett mellom kolonnene

Lørdag vil det være tett militær trafikk gjennom Malvik.

I følge en oversikt som Statens Vegvesen har publisert vil det passere 16 kolonner på E6 fra Fiborgtangen på Skogn, i retning Røros/Haltdalen-distriktet i løpet av lørdag.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Kolonner fra Fiborgtangen:

• 4 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 08.00 – 15.24

• 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Glåmos kl. 09.00 – 13.23

• 4 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 10.00 – 16.24

• 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 12.30 – 17.09

• 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røset kl. 12.00 – 17.37

4 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 18.00 – 00.39

Militær kolonne

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.

Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil.

Trafikkreglene sier at trafikanter ikke må hindre eller forstyrre militære kjøretøykolonner. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet.

Vær oppmerksom og vis hensyn når du møter en militær kolonne. Beregn litt ekstra tid, trafikken kan gå saktere enn normalt. Søk informasjon før du skal ut i trafikken og lytt til radio underveis.