Vegstenging og kolonnekjøring

Fredag vil det bli flere trafikale utfordringer i Malvik.

Statens vegvesen melder om at det på fredag vil gå 12 kolonnekjøringer fra Fiborgtangen på Skogn gjennom Malvik og til Støren langs E6

Kolonnene vil følge denne kjøreplanen i følge en pressemelding fra Statens vegvesen:

  • 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Åkerbakken kl. 10.00 – 17.26
  • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 10.30 – 17.24
  • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 11.00 – 15.09
  • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Glåmos kl. 11.30 – 15.38
  • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 13.30 – 18.09
  • 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 17.00 – 23.24

E6 stenger

Samtidig vil E6 være stengt en kort periode i forbindelse med sprengningsarbeid.

Dette vil foregå mellom klokken 12:00 – 13:00. Det skal sprenges på fjellet bak Stav Hotel / Shell for det nye industriområdet. Både E6 og Vuluveg blir stengt en kort tid i forbindelse med sprengningen og åpnet umiddelbart etter at den er utført.