Det er ingen bønn, du må registrere din brønn!

Nå er det på overtid å registrere ditt vannforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Registreringen er gratis, og gjøres på mattilsynet.no. (ekstern lenke)

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det er obligatorisk å registrere vannforsyningssystemet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017. Her ble det satt tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem.

Husstander som har privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre, skal ikke registrere sin vannforsyning hos Mattilsynet.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

– Det handler om trygt drikkevann for den enkelte, og at myndighetene får vite hvor de enkelte vannkildene er, slik at disse ikke forurenses ved uvitenhet. Kommunene vil få tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet.

– En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruk av arealer rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Har du spørsmål om registreringen? Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.