Laksedød i Homla

Død laks flyter i Homla. Mannskaper fra Fylkesmannen og Veterinærinstituttet skal ha satt i gang undersøkelser i elva.

– Vi har fått varsel om at det er observert død laks i Homla. Det er satt i gang undersøkelser i vassdraget. Fagfolk fra Fylkesmannen og Veterinærinstituttet er på plass i elva, sier rådmann i Malvik kommune, Carl-Jakob Midttun, til bladet.no.

Kommunen fikk melding ved 12-tida tirsdag av en innbygger som varslet om observasjonen.

Ifølge Midttun er det foreløpig gjort funn av mellom 10 og 15 døde laks.

Rådmannen frykter at laksedøden er en konsekvens av rotenonbehandlinga i Koltjønna, Hakktjønna og Litj Røsttjønna i Lånke de siste ukene.

Midttun sier kommunen ikke kan utelukke at giftstoffet har spredt seg til lakseelva.

– Hvis dette skyldes rotenonbehandlinga kan fisk i hele homlavassdraget være rammet. I så fall er dette dypt tragisk, sier rådmannen og peker på arbeidet som er gjort for å få opp laksebestanden i Homla de siste årene, sier han til avisen.

Grunneier er orientert

Midttun opplyser at grunneier Meraker Brug er orientert om saken.

– Kommunen og Meraker Brug er enige om at vi må finne ut av og kartlegge årsaken til denne uheldige hendelsen, sier han.

Setter inn tiltak

Fylkesmannen i Trøndelag har fått melding om fiskedød i nedre del av Homla i Malvik kommune. Det er satt i gang undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd.

For to uker siden ble det gjennomført rotenonbehandling av fire tjern for å fjerne gjedde i nedbørfeltet. Det undersøkes om fiskedøden som nå er oppdaget kan ha sammenheng med rotenonbehandlingen som nylig er gjennomført.

Hendelsen er svært uheldig da det er gjennomført et mangeårig arbeid for å bygge opp igjen bestandene av laks og ørret i Homla.

Fylkesmannen i Trøndelag setter nå inn tiltak i et forsøk på å begrense fiskedøden, melder Fylkesmannen på sine nettsider.