Vil senke farten ved utfartsparkering

Asplan Viak AS er engasjert av Malvik kommune for å prosjektere en utvidelse av utfartsparkeringen ved Storfossen.

Parkeringsplassen befinner seg ved fylkesveg 6712 (Selbuvegen), omkring 6 km fra
Hommelvik sentrum.

Gjennom dette arbeidet har de kommet fram til at farten må senkes forbi parkeringsplassen.

I dag er det fartsgrense 80 km/t forbi avkjøringen til parkeringsplassen, plassert 100 meter vest for avkjørselen. Dette er for høy hastighet og det er nå kommet forslag om å flytte skillet mellom 60- og 80 km/t og dermed forlenge 60-sonen noe. (Saken fortsetter under bildet)

For kort sikt

Det er kurvaturen på vegen og med den for kort sikt som er årsaken til at en nå foreslår dette.

Kurvaturen på fylkesvegen fortsetter østover forbi utfartsparkeringen med en horisontal kurveradius på ca R= 50 meter.
Dette er betydelig under normalkravet som er på R = 200 meter, i henhold til prosjekteringstabell for gjeldende utbedringsklasse. Stoppsikt er også kun ca 50 m, mot et normalkrav på 100 m, heter det i planen fra Aplan Viak.

Når kurvaturen på Fv 6712 ikke tilfredsstiller krav til normal stoppsikt, vil det videre være umulig å tilfredsstille disse for avkjørselen til utfartsparkeringen. Det er derfor ønskelig å endre skille mellom fartsgrense 60 og 80 km/t slik at fartsgrense 80 km/t blir plassert etter svingen som følger øst av avkjørselen. (se kartskisse nederst i saken)

Dette vil gi en mer korrekt hastighet for kjørende i henhold til stoppsikt og kurvatur, samtidig som en vil få trygg situasjon for trafikk inn og ut av avkjørselen.

Må ut på høring

Etter høringsrunden forutsettes det at et evt. skiltvedtak blir fattet av regionvegkontoret

Forslaget er nå sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune, Malvik kommune og Trøndelag politidistrikt.

Skjermdump av kart fra høringsdokument