Malvik fikk 1,6 mill til fornying og innovasjon

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte i dag fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med Fylkesmannens statsbudsjettkonferanse.

Fornying og innovasjon

Fylkesmannen i Trøndelag mottok i år 71 søknader knyttet til prosjektskjønn for fornying og innovasjon i kommunene i 2019. Av de 71 søknadene har Fylkesmannen innvilget midler til 31 prosjekter. Totalt beløper de innvilgede søknadene seg til nærmere 25 millioner kroner.

Malvik fikk 1,6 millioner i støtte til to prosjekter.

Prosjektet «Psykisk bra nettverk» som handler om bedre psykisk helse for ungdommer i kommunen fikk 950.000,-

Utvikling av kommunale kvalitetsindikatorer innen helse/velferd fikk 650.000,- i prosjektstøtte.

Neste søknadsfrist for prosjektskjønn blir 1. juni 2019. Mer informasjon vil legges ut på Fylkesmannens tilskuddskalender.

Formålet med skjønnsmidlene er å:

  • Fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger.
  • Bidra til fornying og utvikling av kommunene.

Fylkesmannen har ansvaret for årlig å fordele skjønnsmidlene mellom kommunene i fylket basert på fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte kommune.

Retningslinjene redegjør for hvilke forhold fylkesmannen bør vektlegge i skjønnstildelingen.

Ved tildeling av skjønnsmidler bør fylkesmannen bistå kommunen med oppfølging og veiledning, slik at midlene brukes på en mest mulig effektiv måte.