Veistegning onsdag

Det vil pågå sprengninger på tre ulike plasser på Sveberg onsdag den 03.oktober.

Arbeidet vil pågå mellom kl. 12.00 – 13.00.

Én sprenging i åkerkant av det nye industriområdet, og to sprengninger langs grøft (mindre sprengninger). Det legges opp til at alt sprenges samtidig.

Både E6 og Vuluveg blir stengt en kort tid i forbindelse med sprengningen og åpnet umiddelbart etter sprengning er utført, melder entreprenøren Br. Bjerkli A/S.

Lysregulert fylkesveg

Det er også verdt å merke seg at det er lysregulering langs fylkesveg 6708 (gml E6) der det arbeides med nytt rekverk fra Sjøtrøkleiva til Rota. Korte stopp må påregnes også her.

Leserfoto