Derfor går det tregt med do

Publikumstoalettene som er under bygging ved Flatholman i Muruvik er kraftig forsinket.

Etter planen skulle anlegget, en kloakkpumpestasjon og publikumstoalett, stå ferdig for lenge siden da det hastet å få på plass en ny pumpestasjon.

– Vi har vært uheldige med flere leveranser til dette anlegget, med både feilleveranser og forsinkelser. De siste delene mottok vi mandag og etter at vi er ferdige med en jobb i Hommelvik sentrum setter vi på det vi har av tilgjengelig mannskap på denne jobben, forteller Sturla Jakobsen, fungerende virksomhetsleder ved FDV-kommunalteknikk i Malvik kommune.

Det er noen sluser i septikummene som har vært utfordringene for kommunen denne gangen og de må på plass før pumpestasjonen kan settes i drift. Deretter skal publikumsdelen av anlegget universelt utformes før det kan taes i bruk.

– Jeg regner med vi kan åpne både toalett og pumpestasjon i løpet av høsten, sier Sturla Jakobsen.

Les også: Flotte fasiliteter ved Flatholman (juli 2017)