Harepest i Malvik

Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest (tularemi).

Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune, skriver Malvik kommune på sine nettsider.

Kan smitte mennesker

Harepest (tularemi) kan smitte til menneske, og det er smittefare forbundet med å håndtere syke og døde harer og smågnagere i området. Det bør heller ikke drikkes vann fra usikre vannkilder. Det er viktig å sikre drikkevannskilder (brønner) mot smågnagere og tilsig av overflatevann , spesielt i smågnagerår. Det bør i slike tilfeller vurderes koking av drikkevannet fra usikre drikkevannskilder.

Flere råd og tiltak for å unngå harepest og smitte via drikkevann finner du hos Folkehelseinstituttet.  (Ekstern lenke)

Behandles med antibiotika

Harepest er en bakteriesykdom som hovedsakelig opptrer på viltlevende dyr. Hare og smågnagere er spesielt utsatt. Bakterien er svært smittsom. Smitte overføres gjennom direkte kontakt med syke eller døde dyr, gjennom konsum av vann eller kjøtt, via blodsugere som mygg og flått, mus/muselort eller innånding av bakterieholdig støv. Bakterien overlever lenge i vann og gjørme.

Hare er spesielt følsom for infeksjon og dør etter få dager av blodforgiftning. Smittede harer uten symptomer eller med tidlige symptomer (går tregt i los i forbindelse med jakt), kan bli felt under jakt og være en smittefare for jeger og jegerens familie. Harer som viser tegn på sykdom under jakt må ikke slaktebehandles.

Inkubasjonstiden for mennesker er 3-5 dager, og symptomene er influensalignende. Sykdommen kan behandles effektivt med antibiotika. Les mer fra Veterinærinstituttet. (Ekstern lenke)

Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder kan smittes ved at de spiser smågnagere. Symptomene er ikke alvorlige og forbigående. Kjæledyr kan overføre smitte til mennesker via slikking, skriver Malvik kommune på sine nettsider.