Rekordlav ledighet

NAV melder om den laveste ledighet i september på 30 år.

Her i Malvik er det nå 157 helt ledige, det utgjør 2,1 % av arbeidsstokken, noe som er en nedgang på 1 % sammenlignet med i fjor.

4 447 personer var ved utgangen av september helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 11 prosent. Den største nedgangen i antall ledige er i kommunene Trondheim, Indre Fosen og i Orkanger.

  • Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 035. Det gir en bruttoledighet på 2,5 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 2,8 prosent.
  • Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Trøndelag på 1,9 prosent, det samme som i august.
  • Ledigheten går ned i alle aldersgrupper. Størst er nedgangen i aldersgruppen 40-49 år.

Ledighet under 2 prosent i Namdalen

I Trøndelag var det ved utgangen av september 561 færre ledige enn på samme tid i fjor.

– Den positive trenden vi har sett i Fosen, med halvert antall ledige det siste året, fortsetter utover høsten. Samlet har namdalskommunene 67 færre ledige mot samme tid i fjor. Det tilsvarer 12 prosent av den totale nedgangen i fylket. Den store aktiviteten ved verftet og ellers i næringslivet i Namdalen, gjør at kommunene her, med unntak av Indre Fosen, har en ledighet på under to prosent, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Nær dobling i antall nye stillinger

Antallet nye stillinger øker fortsatt og har hittil i år økt med 45 prosent i Trøndelag.

– Sammenligner vi med samme måned i fjor, er økningen på 38 prosent. Noe av årsaken skyldes at NAV har bedre system for å fange opp stillinger, men et godt arbeidsmarked står også for en god del av økningen, sier Wold Wigum.

Flere jobber i ingeniør- og ikt-fag

Stillingstilgangen har vært spesielt stor for ingeniør- og ikt-fag hvor ledigheten har gått betydelig ned.

– Det er høy etterspørsel etter bygningsingeniører, arbeidskraft innen petroleumsfag samt systemanalytikere i IT-bransjen. Innenfor industri er det spesielt bilmekanikere, automatikere og elektromontører næringslivet etterspør. Det er god vekst i norsk økonomi og vi opplever en tiltagende mangel på arbeidskraft i en del yrker, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum, i en pressemelding.

Mange kommuner med lite eller ingen ledighet

12 kommuner i fylket har en ledighet på 1 prosent eller lavere ved utgangen av september, og av disse har fem kommuner lengst nord svært lav ledighet: Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Overhalla og Leka. Mange kommuner har så lav ledighet at det ikke kan oppgis tall.