Ingen rotteinvasjon

I slutten av mai meldte flere beboere i Malvik sentrum at de hadde observert rotter.

Det var i området rundt kloakkpumpestasjonen i Hauganveien at rottene skulle være observert.

Etter disse meldingene har Malvik kommune engasjert Boss Norge AS, som er eksperter på kontroll av skadedyr.

Observasjoner de har gjort tilsier at området ikke er invadert av rotter.

De skriver i sin rapport til Malvik kommune at i tettbygde strøk kan det til tider dukke opp rotter uten at det nødvendigvis er en invasjon.

Det bør henstilles til alle huseiere og næringsdrivende i området å holde orden rundt egne bygninger og være nøye med matavfall. Det bør også varsles om å unngå mating av fugl og eventuelt andre dyr i hager og utendørs, da dette tiltrekker gnagere.

Kartlegging

I slutten av juni startet kartlegging av rotteaktivitet i renseanlegg/pumpehus samt Betaniavegen, Hauganvegen og Jonsborgvegen i Malvik sentrum.

Rotter er observert av huseiere i Jonsborgveien og Hauganvegen. Boss Norge AS satte ut viltkamera i pumpehus og åtestasjoner ut- og innvendig.

Ved kontroll av åtestasjoner utvendig ved renseanlegg og i krypkjellere fant de ingen aktivitet på disse. Kamera satt ut innvendig har heller ikke avslørt aktivitet av rotter.

Det ble senere satt ut åtestasjoner i boligområdet og ved Betania, i Hauganvegen, ved garasje ovenfor undergang, ved Jonsborgveien, ved Betania (på hvert hovedbygg) og ved gamle bygg og i tillegg i søppelbunker.

Ingen rotter

Kontroll i slutten av juli av åtestasjoner som er satt ut tidligere viser ikke tegn til rotteaktivitet. Det ble så satt ut flere stasjoner i Hauganvegen.

Observasjon av rotte på plen hvor den spiste fuglemat. Fuglemat bør fjernes umiddelbart. Kamera i renseanlegg viser heller ikke aktivitet.

I slutten av juli viser kontrollene fortsatt ingen aktivitet av rotter i åtestasjoner, kun noe sporadisk aktivitet av mus. Der det ble satt ut nye stasjoner ved forrige kontroll.

Skadedyrkontrollørene observerer at det fortsatt mates fugler i hagen hvor rotte ble observert av Boss. Dette bør opphøre da rotter fort venner seg til å beite på det som blir lagt ut.

Boss kan for øvrig ikke se at det er vesentlig rotteaktivitet i området, unntatt i og ved renseanlegg hvor ansatte fra tid til annen observerer rotter, – mest i den kalde årstiden.