Nordlandsbanen og Meråkerbanen stenger

Helgen 22-23. september skal det i regi av Bane NOR gjøres viktige jobber høyt og lavt på hele Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Mellom Midtsandan og Hommelvik skal støttemurer og fyllinger utbedres.

Mens banene er stengt utføres en rekke små og store oppgaver knyttet til utbygging, fornyelse og vedlikehold. Dette er viktig arbeid som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Nordlandsbanen og Meråkerbanen

Både Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, samt Meråkerbanen fram til Storlien, blir stengt for arbeider lørdag og søndag.

Bane NOR skal fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi skal erstattes med det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS. ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr, i følge Bane NOR, ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Det vil i følge Bane NOR bidra til, færre tekniske feil som påvirker togtrafikken, lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg, bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører og en bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR.

I den togfrie perioden skal det bygges føringsveier for kabler flere steder på  både Nordlandsbanen og Meråkerbanen.

På Stjørdal stasjon og Verdal stasjon skal vi jobbe døgnet rundt i hele helga. Ved Tinden overgang skal vi utføre arbeider kun på natta. Her vil det være mulig å passere til fots etter avtale med de som jobber der. Ved Ørmelen planovergang skal det også utføres arbeider på natta. Det vil være redusert fremkommelighet for biler over planovergangen natt til lørdag, i tidsrommet kl. 22:00-05:30. På Gudå stasjon på Meråkerbanen skal det kun utføres arbeider på dagtid, står det i pressemeldingen.

Mot svenskegrensen på Meråkerbanen mellom Hell og Gudå skal det legges ned ny kjørekulvert slik at planovergangen kan fjernes.  Kopperå stasjon stenges på grunn av arbeider på svensk side av grensen.

På Trønderbanen starter arbeidene ved Leangen stasjon opp. Sporveksel 3 på Leangen fjernes og det legges nytt spor over. I tillegg kommer signalarbeider og fjerning av gamle fundamenter nær spor, opplyses det om i pressemeldingen.

Her kan du finne informasjon om hvordan trafikken avvikles disse dagene.