Mobbeombudet kan ikke sitte på rådhuset

Under torsdagens møte i utvalg for Oppvekst og kultur ble det vedtatt et forslag fra Arbeiderpartiet om å innføre mobbeombud i kommunen for en prøveperiode på 18 måneder.

Dette er Vigdis M.P. Marthinsen (H) skeptisk til.

– Jeg ser helt klart behovet for et mobbeombud, men det må ikke bli en ekstrastilling i skoleledelsen på Rådhuset eller i eksisterende administrasjon. Til det er kommunen for liten og båndene for tette, sier hun.

– Denne, kall det habiliteten, og økonomi er to viktige argumenter mot å opprette et lokalt ombud.

– Derfor ba jeg om at det ble utredet et mulig samarbeid med nabokommunene om et felles mobbeombud. Og at det er viktig at dette ikke lokaliseres i noen av kommunene det skal fungere i, med unntak av Trondheim.

– Hva med mobbeombudet i fylket?

– Mobbeombudet i Trøndelag fylkeskommune har så vidt kommet i gang og det dreier seg om én person som skal håndtere et stort geografisk område. Vi vet at det allerede har kommet henvendelser fra Malvik dit.

Martinsen er skeptisk til at Malvik kommune skal få enda en saksbehandler inn i tunge mobbesaker.

– Jeg tror ikke det er hva saken trenger, at kommunen stiller med det som oppleves som enda en representant fra Rådhuset. Det kan kanskje bli litt overveldende for de saken gjelder. Og det er viktig at det er kommunen som skal løse mobbesakene, ikke et mobbeombud. Ombudets rolle vil være å gi råd og veiledning.

– Mobbeombudet kan være verktøyet vi trenger, sier Vigdis M.P. Marthinsen. Men vi må for all del ikke la oss styre av at media gir en enkelt sak mye oppmerksomhet og at vi fatter populistiske vedtak basert på oppslag i media. Vi må tenke oss om og se dette i sammenheng med den handlingsplanen mot mobbing vi holder på å vedta i disse dager.

Selv om hennes forslag ble nedstemt tror hun posisjonen vil være på glid når det gjelder å ha et mobbeombud som ikke er stasjonert i Malvik.

– Det finnes mye god kompetanse i skolene, men vi i trenger noen utenfra, som er habil, til å kunne henvende seg og få råd og innspill.

– Vi i Høyre ønsker jo å være ansvarlige og drive en ansvarlig politikk i disse viktige sakene, men det er liten vits i å gi medisin som ikke virker, hevder Vigdis M.P. Marthinsen.

– Dessverre kan vi ikke vedta at mobbingen bare må fjernes.

Nå vil hun og partikollegene følge den videre behandlingen i de politiske organene hvor målet er å få etablert et mobbeombud som ikke har lokale tilknytninger og føringer som kan oppstå i en liten kommune og administrasjon som den i Malvik.