Kurs for pårørende

Malvik kommune arrangerer årlig kurs for pårørende, familie og venner til personer med demens.

I år er det åttende gang på rad de tilbyr dette kurset.

– Det er viktig for de pårørende med demens å lære om de ulike variantene av sykdommen da de behandles ulikt og har forskjellige sykdomsforløp, sier Camilla Renå i demensteamet.

– Informasjon og veiledning er med på å gjøre hverdagen til den demente og de pårørende bedre og kan mange ganger være med på å redusere omsorgsbelastningen, forteller lars Tore Haugan.

Seks kurskvelder

På kurset som går over seks kvelder vil de berøre mange forskjellige tema som, årsak – sykdomsforløp, symptomer og behandling.

Andre tema vil være kommunikasjon med personer med demens, samvær og samhandling, sorg og tap.

Det vil også bli gitt praktiske råd og eksempler på hjelpemidler.

– Kursene holdes hver mandag i seks uker og starter 15.oktober. De varer fra klokken 18.00 til 21.00. Der vil vi ta opp ulike tema for hver kveld og den første kvelden vil vi snakke om sykdommen og får besøk av Marte Kvello Alme som er en av landets ledende fagpersoner fra NTNU på dette området, forteller Guri Hamran.

– Vi legger også opp til at de pårørende kan utveksle erfaringer om hvordan det er å være pårørende til mennesker med demens.

Flere demente

Utviklingen i samfunnet, og i Malvik, viser at det blir flere demente. Dette kommer med at det blir flere eldre og sykdommen har lenge vært og er tabubelagt.

– Dessverre er det lite man kan gjøre med det. Demens kan ofte være genetisk betinget for eksempel, sier Lars Tore Haugan.

– Når sykdommen først rammer kan det være lurt å vite hva man skal gjøre også for de pårørende.

– Det er ingen som velger å bli dement. Det er ren og skjær uflaks og vanskelig å forebygge. Det eneste som er sikkert er at det er viktig å komme tidlig i kontakt med helsevesenet, ikke bare for pasienten, men også for de pårørende, sier han.

Påmeldingsfrist

Pårørendeskolen har påmeldingsfrist innen fredag 5.oktober og det er plass til ca 8-10 stk på høstens kurs.

Påmelding kan skje til kommunens servicetorg på rådhuset, eller til e-post demensteam@malvik.kommune.no

Man kan også ringe Dagtilbudet (Demensteamet) på tlf 73 97 22 87 for nærmere informasjon.