Sju hiv til Storfossen

Onsdag startet arbeidet med å tilrettelegge for trafikk ved Storfossen i Homla naturreservat.

Det er ønskelig å motvirke slitasje på vegetasjonen fra et økende antall personer som ønsker å se Storfossen, samtidig som en tilrettelegger for at folk skal kunne se fossene på en naturvennlig måte. Fylkesmannen har fått innvilget midler til tiltaket.

– Vi regner med å være ferdig om en fire ukers tid, sier Trond Hallaren i Park & anleggstjenester AS som utfører jobben for Fylkesmannen i Trøndelag.

Helikopter fra Helitrans stod for transporten av de nødvendige materialene ned til området ved Storfossen, til sammen sju runder med ett tonn på hver tur. (saken fortsetter under bildet)

Vegetasjon og terreng ved Storfossen (Foto Malvik kommune)

Fylkesmannen har pekt på at det er stor slitasje og manglende vegetasjon i området. Slik ønsker de ikke at det skal se ut i et naturreservat, slik at et vesentlig moment er å restaurere skadet natur og å tilrettelegge for å hindre videre slitasje.

Fylkesmannen er også opptatt av at tilretteleggingen skal være estetisk pen, holdbar og
brukervennlig.