Flere klager på hensatt bil

Flere beboere i Bjørnmyra og på Sveberg har sendt Malvik komune klage på en privatbil som er hensatt på en felles biloppstillingsplass i boligfeltet.

Bilen skal etter naboenes utsagn ha stått hensatt i snart ett år og er til hinder for blant annet snøbrøyting.

Klagene er sendt til kommunen via nettstedet FiksGataMi (ekstern lenke).

Naboene vil ha fjernet denne bilen fra parkeringsplassen