Få uføretrygdede i Malvik

Malvik ligger på en 45. plass av Trøndelags 47 kommuner når det andelen uføretrygdede.

Ved utgangen av første halvår er 10,4 prosent av befolkningen i Trøndelag (18-67 år) uføretrygdet. Det er en økning på 1,5 prosent eller 465 personer fra i fjor. Til sammen er om lag 30 500 trøndere uføre. Nær en tredel befinner seg i aldersgruppen over 60 år.

I Malvik er det 9,4 % uføre og det er bare Røyrvik (8,7) og Trondheim (8,3) som ligger bak.

– Vi ser at andelen ungdom med uføretrygd fortsetter å øke. De siste ti årene har andelen mer enn fordoblet seg. Noe kan tilskrives endringer i regelverk, men den viktigste faktoren er en økning i alvorlige psykiske lidelser blant barn og ungdom, sier regiondirektør Bente Wold Wigum, til adressa.no.