9 % nedgang

4 892 personer var ved utgangen av august helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 12 prosent, skriver NAV Trøndelag i en pressemelding.

Illustrasjon: NAV Trøndelag

Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak i Trøndelag er nå 6 035. Det gir en bruttoledighet på 2,5 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 2,8 prosent.

I Malvik er det 160 personer som er registrert arbeidsledig, noe som er en reduksjon på 16 personer og hele 9 prosent, siden samme til i fjor. Dette utgjør en bruttoledighet i Malvik på 2,2 prosent, 0,6 prosent under landsgjennomsnittet og 0,3 under snittet for Trøndelag.

Høyest ledighet finner vi på Frøya med 3 prosent, fulgt av Vikna med 2,6 prosent og Steinkjer med 2,5 prosent. Blant byene har Namsos den laveste ledigheten med 1,7 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent og arbeidsledigheten i Trondheim er på 2,1 prosent.