Folkemøte om Vikhammer

Torsdag kveld arrangeres det folkemøte om sentrumsplanen på Vikhammer.

De neste årene vil Vikhammer gå igjennom store endringer, med betydelig økt innbyggertall og utbygging for å tilpasse dette.

– Hvilken vei vil utviklingen gå? Rammene for dette blir avklart nå de nærmeste månedene, er et av spørsmålene som stilles under folkemøtet.

Velforeningene har fått utsatt høringsfristen og Malvik kommune har kommet med sitt forslag til Områdeplan for Vikhammer sentrum, med høringsfrist 14 september.

I den forbindelse har velforeningene på Vikhammer invitert innbyggerne til ett folkemøte på Malvik Videregående Skole, klokken 18:00 torsdag 23.august.

– Kommunens planleggere kommer for å vise frem sitt forslag og publikum får muligheten til å stille spørsmål. I tillegg kommer det politikere fra de fleste partier i kommunen, og ikke minst utbyggere og næringsliv.

Møteleder er Harry Tiller, journalist og kommentator i Adresseavisen.