Fikk seks prikker

Et enstemmig formannskap tildelte tirsdag seks prikker til Homla Restaurant AS etter gjennomført skjenkekontroll 04.mai i år.

Prikkene tildeles etter brudd på følgende bestemmelser:

a) 2 prikker tildeles for brudd på alkoholforskriften § 4-1: Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.

b) 4 prikker tildeles for brudd på alkoholforskriften § 4-2: Det må ikke skjenkes
alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på
en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

Sitter flere personer sammen og en eller flere av den er åpenbart påvirket av rusmidler,
må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er
fjernet.

Hendelsen

Securitas AS kontrollører observerte en kvinne ved et bord som satt ustødig på stolen, hadde vansker med å feste blikket, veivet med hendene, tømte ketchup på bordet, og hun satt og griset med ketchupen og spiste av den med fingrene.
Kontrollørene anså kvinnen som åpenbart påvirket. Sammen med en annen gjest satt kvinnen å drakk øl. Det var kun disse to gjestene i lokalet i kontrolltidsrommet.

Gjentakende problem

Kontrollørene tok en samtale med innehaver som hadde forklart at kvinnen hadde ankommet i det han omtalte som en «ruset tilstand». Innehaver fikk beskjed om at observasjonene var et brudd alkoholloven da det befant seg en person som var åpenbart påvirket av rusmidler i skjenkestedets lokaler. Det ble også forklart at det var et brudd jf. alkoholforskriften at hun hadde blitt skjenket øl.

Ansvarshavende forklarte at han hadde hatt problemer med vedkommende ved mange tilfeller og at vedkommende gjentatte ganger kom i «ruset» tilstand til restauranten og at hun nektet å forlate når hun fikk beskjed av ansvarshavende.

Kontrollører forsøkte flere ganger å få ansvarshavende til å roe seg ned for å unngå å eskalere situasjonen ved at ansvarshavende potensielt ufrivillig blandet inn gjestene i samtalen.