Andelen hele stillinger øker

Andelen faste ansatte i hel stilling har økt fra 57,2 prosent per utgangen av april 2018 til 59,2 prosent per utgangen av juli 2018.

Dette er den største andelen heltid siden Malvik kommune begynte å registrere.

Når en inkluderer midlertidige ansatte, er andelen heltid 57 prosent, mot 53,7 prosent per april 2018.
Oversikt per kjønn viser at det er 52,4 prosent kvinner i fast og hel stilling, og hele 82 prosent menn.

Oversikt per alder viser en forholdsvis jevn fordeling mellom ulike aldersgrupper. I gruppen
under 40 år har 56,6 prosent fast og hel stilling, mellom 40 og 59 år er andelen 62,8 prosent.

Blant fast ansatte over 60 år er 47,7 prosent i hele stillinger.

Per ramme viser tallene at det hos rådmann og støtte er 89,8 prosent faste og hele stillinger, ved eiendomsservice har 81,4 prosent fast og hel stilling, oppvekst har 65,9 prosent og helse og velferd har 33,7 prosent. Ved tekniske tjenester er 97,8 prosent ansatt i fast og hel stilling.

Pågående arbeid

Dersom man ser bort fra at det søkes etter besøkshjem og tilkallingsvikarer assistent og lærer, er det i siste periode utlyst 16 stillinger i Malvik kommune. Av disse er 10 hele stillinger.
Der utlyst tre nattstillinger á 66,73 prosent ved Boveiledningstjenesten. I tillegg søkes det etter sykepleier natt i 62,4 prosent stilling ved Hjemmesykepleien.

Dette viser tall som politikere, tillitsvalgte og administrasjonen får til behandling tirsdag 21.august når Administrasjonsutvalget i Malvik kommune møtes.