Veteranplanen klar

Veteranplan for Malvik er utarbeidet for å ivareta dagens og fremtidige veteraner, samt anerkjenne og verdsette deres erfaringer og kunnskap. Planen omfatter også veteranenes familier. Veteranplan for Malvik kommune ble vedtatt i kommunestyret 18.6.2018. (Saken fortsetter under bildet)

VETERANPLAN: (f.v.) rådgiver Anne Furan, veterankontakt Helge Holtskog, rådgiver Eli Trøan, og veteran Bjørn Harald Moen.Foto: Malvik kommune 

En veteran defineres som en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende, eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks, justis- og forsvarssektoren, skriver Malvik kommune i en pressemelding.

Kommunestyremøtet 29. mai 2017 fattet vedtak om å utarbeide en kommunal handlingsplan for veteraner. Med bakgrunn i vedtaket nedsatte rådmannen en arbeidsgruppe som har samarbeidet med veteraner bosatt i Malvik og Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) regionalt og sentralt. I tillegg har samhandling med interne virksomheter vært viktig i utarbeidelse av planen.
Arbeidsgruppen har også vært i kontakt med eksterne fagmiljø for å få råd, veiledning og innspill til utforming av veteranplanen.

Planen inneholder føringer som er lagt til grunn for kommunale veteranplaner, forskning på området, etablerte tiltak i Forsvaret, lokale tiltak i Malvik kommune, samt kontaktinformasjon og nyttige lenker til ressurser og nettsted. Planen vil derfor være nyttig både for veteraner og deres familie, samt ansatte i kommunen.

Kommunen har lagt vekt på å involvere og legge til rette for medvirkning fra veteraner i lokalmiljøet i utarbeidelse av veteranplanen. Arbeidsgruppen har hatt møter med veteraner bosatt i Malvik, oppnevnt av NVIO avd. Trøndelag, for hovedsakelig å diskutere og avklare tiltakene i planen.

– Det er på tide at Malvik kommune får sin egen veteranplan, og det er et viktig arbeid som nå er gjort. Jeg håper at veteranene gjør seg kjent med planen, og benytter seg av de mulighetene den gir, sier Bjørn Harald Moen som er lokal veteran og har deltatt i utarbeidelsen av planen i pressemeldingen.

Planen legger opp til at veteraner i Malvik skal ivaretas av kommunens allerede etablerte tjenester som vil sørge for at tilbudene blir tilpasset veteranens og/eller andre familiemedlemmers behov. Her er fokus på god kompetanse, koordinering og samhandling mellom ulike kommunale aktører viktig for å kunne gi et helhetlig tilbud. Det er imidlertid avgjørende at veteranene selv oppgir sin status som veteran for at kommunen skal kunne imøtekomme de behov som utenlandstjenesten eventuelt har medført, da det på grunn av personvernreglene ikke finnes et offentlig register med navn på veteranene.

Kommunens veterankontakt Helge Holtskog, avdelingsleder i Koordinerende enhet, har selv god kjennskap til Forsvaret gjennom å ha arbeidet der i flere år. «Jeg kjenner mange som har vært i utlandet og hvordan de har opplevd det å være veteran etter sin utenlandstjeneste» sier den nye veterankontakten. Han sier videre at alle kan ta kontakt med ham enten det er veteranen selv, familiemedlemmer eller pårørende. Også ansatte i kommunen kan ta kontakt med veterankontakten.

I samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) arrangeres en fagdag om veteraner høsten 2018 for å øke kompetansen på dette området blant aktuelle virksomheters ansatte.

Les veteranplan for Malvik kommune her. (ekstern lenke)