Kulturkontoret på flyttefot

Flere kommunale kontor har i sommer vært på flyttefot uten at kommunen har vært særlig meddelsom om dette.

Virksomhet kultur har flyttet til Motrøtunet vis á vis Bruket kulturhus sammen med barnehagekontoret og kontorplassene for de tillitsvalgte i kommunen.

Like ved Bruket

Det skal være koordinerende enhet som har tatt i bruk kontorene Malvik kommune leier av Coop i andre etasje på Extra-bygget i Hommelvik.

– Det er jo en romkabal som skal legges gå opp for de kommunale tjenestene så nå har vi flyttet til Motrøtunet, bekrefter virksomhetsleder Arve Renå ved kulturkontoret.

– De som har behov for å besøke oss kan bruke den gamle hovedinngangen og vi holder til i andre etasje.

– Med tiden håper vi at virksomhet kultur får komme tilbake til rådhuset hvis det blir ledige lokaler der, avslutter Renå.

Mange ledige lokaler

Som kjent har Malvik kommune stående mange tomme og ubenyttede lokaler i Hommelvik sentrum.

Både det gamle lensmannskontoret, det tidligere biblioteket, Hommelvik barnehage og det gamle sykehjemmet er lokaler som har stått tomme en god stund, uten at noen i kommuneadministrasjonen kan eller vil si noe om hva de skal brukes til.

Les også: Det meste er uavklart i Hommelvik sentrum

Les også: Kommunen vil overta Coop-bygget