Får ikke kjøpe tilleggsareal

En beboer i Øvre Sveberglia i Hommelvik har søkt Malvik kommune om å få kjøpe tilleggsareal til sin eiendom.

Kommunen har vurdert arealet som beboeren ønsker å kjøpe og ser at arealet er uaktuelt for salg da det er regulert til felles lekeplass.

Det vil ikke være i tråd med reguleringsformålet å fradele arealet til boligformål, skriver Malvik kommune i sitt svar til innbyggeren.
Det vil heller ikke være aktuelt å omregulere lekearealet til boligformål.

Dette forklares med at det etter planen er tillatt en relativt høy utnyttelsesgrad på 40% for enkelte av boligeiendommene, blant annet søkers eiendom. En slik høy utnytting er kun forsvarlig å tillate om man avsetter nok felles uteareal.

Arealet som ønsket kjøpt er derfor en viktig forutsetning for planen og ikke forsvarlig å
omregulere til boligformål, heter det i avslaget fra Malvik kommune.