Gi Hommelvik sentrum en park

Leserinnlegg av Jørgen Enoksen, Malvik ungdomsråd: I 2018 står Hommelvik og Malvik Kommune ved nok ett veiskille, om man skal bygge ut eller bevare.

Området det er snakk om nå er stasjonsfjæra, også omtalt for Moanfjæra. Malvik Ungdomsråd er sterkt kritiske til at Hommelvik Sjøside skal bygge ut en rekke leiligheter i dette området. Dette vil vandalisere Hommelvik sitt desidert fineste parkområde for all framtid. Men det er ikke noe parkområde her i dag?

Dette vil Ungomdrådet gjøre noe med, gjennom en stor utbyggeraktivitet i Hommelvik sentrum er utbyggere pålagt å legge til rette for x antall kvadratmeter med grøntareal etterhvert som de bygger ut boliger. Dette har ikke Hommelvik sentrum nok av. Dermed kan utbyggere få «kjøpe ut» grøntarealet sitt i andre områder, området Stasjonsfjæra er svært aktuelt for dette.

Når man selger nye boliger i dag er rekreasjonsområder svært høyt prioritert for kjøpere. Å omregulere området stasjonsfjæra tilbake til grøntområde vil være en svært klok og en langsiktig invisetring for folkehelsen i Malvik og Hommelvik. Og investeringen er det utbyggere som gjør, gjennom at de «kjøper seg ut». Å ha en park tett knyttet opp mot Hommelvik sentrum vil også få positive ringvirkninger, bla. gjennom verdistigning.

Parken vil gi Hommelvik sentrum ett løft!

Hommelvik kan få sin Midtsandtangen! Grunnen til at Hommelvik Sjøside ikke har fått muligheten til å bygge leilighet tidligere i dette området er på grunn av at BaneNor, som (heldigvis) ikke har bestemt seg for sporvalg og dermed har ikke utbygging kunne funnet sted.

Nå står vi ovenfor ett valg vil vi ha enda flere boliger langs sjøen, eller vil vi ha en ny midsandtangen?

Når spørsmålet om utbygging i dette området ble diskutert for første gang ble Ungdomsrådet sine meninger ignorert. Nå vil vi løfte debatten.

Nesten alle partiene i kommunestyret er for utbygging av Stasjonsfjæra da dette ble stemt om, hvordan stiller de seg til dette nå?

 

Jørgen Enoksen

Leder, Malvik Ungdomsråd