Stenger E6

I forbindelse med utbyggingen av næringsområdet på Sveberg blir det i dag gjennomført sprengning på mellom kl 12.00 og 13.00.

Det skal sprenges på fjellet bak Stav/Shell for det nye industriområdet.

Både E6 og Vuluveg blir stengt en kort tid i forbindelse med sprengningen og åpnet umiddelbart etter sprengning er utført, melder entreprenøren Br. Bjerkli A/S.