Vil bygge ny gapahuk ved Stavsjøen

DNT Ung Trøndelag har designet og prosjektert en noe utradisjonell gapahuk.

Nå ønsker de å bygge denne ved Stavsjøen og har kontaktet Malvik kommune for å få tillatelse til dette.

DNT Ung Trøndelag sier gapahuken vil kunne brukes til mye mer enn bare å ta lunsjpause med ly for regn.

Den er blant utformet for hengekøyeovernatting og har en halvsirkelform som gjør den egnet for foredrag/kurs i og nær friluft. Opprinnelig plan er å bygge gapahuken ved Rønningen (Bymarka) i Trondheim kommune i sammenheng med flere andre friluftsanlegg i regi av Trondhjems turistforening.

Nødvendige avklaringer ved Rønningen tar mer tid enn ventet og DNT Ung Trøndelag ser at Stavsjøen i Malvik kommune er et meget naturskjønt område med mulighet for både kajakk/vannaktiviteter og eventuelt klatring og tradisjonelt friluftsliv.

Området har også gode kollektivtransportforbindelser. (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: DNT ung Trøndelag

Byggestart i høst

Trondhjems turistforening vil finansiere materialene, men gapahuken vil være åpen slik at alle kan bruke den utenom eventuelle små friluftskurs/arrangement i gapahuken. DNT Ung Trøndelag var på befaring ved Stavsjøen og fant mange fine plasser i nordenden av vannet, både på øst‐ og vestsiden (se kartutsnitt under).

Nå har de sendt følgende spørsmål til plan- og byggsakskontoret i Malvik kommune:

– Hvordan stiller Malvik kommune seg til bygging av en gapahuk ved Stavsjøen, fortrinnsvis i høst?

– Vil tiltaket kreve byggesaksbehandling/byggesøknad, og hvordan er eventuelt eierforholdene til grunnen?

– Hvordan vil eventuell saksgang fremover være?

Gapahuken er grovt sett i halvsirkelform med største høyde cirka 3,5 meter, diameter gjennomsnittlig cirka 4 ‐ 5 meter (sneglehusform)

Det vil være en litt krevende konstruksjon å bygge. Gapahuken er tenkt bygd på dugnad hvor opplæring av andre ungdom med mindre erfaring vil være en sentral del. Derfor vil det ta noen måneder å sette opp gapahuken og det bør helst skje før vinteren 2018/2019 kommer. (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: DNT ung Trøndelag

 

DNT ung Trøndelag

DNT ung Trøndelag er en friluftsorganisasjoner for unge, av unge. Vi står for et aktivt og inkluderende friluftsliv for alle mellom 13 og 26 år.

DNT ung Trøndelag arrangere et bredt utvalg turer og kurs, både sommer og vinter. DNT ung Trøndelag er en sammenslåing av ungdomsgruppene i Trondhjems turistforening og Nord‐Trøndelag turistforening og har pr. dags dato rundt 4000 medlemmer.

Om dugnadsgruppa

For rundt 2 år siden startet vi opp den første dugnadsgruppa for ungdom i DNT, med mål om å drive dugnadsarbeid på DNT sine hytter. Bakgrunnen for denne gruppen er hovedsakelig todelt; å gi ungdommer gleden av å drive dugnadsaktivitet og vise at det ikke bare er senior‐gruppen i DNT som kan gjennomføre dugnad.

De har i 2017 og 2018 gjennomført ni dugnader, fordelt på seks forskjellige hytter både i tidligere Sør‐ og Nord‐Trøndelag. Og til sist litt mer skryt: Vi vant Veiviserprisen på DNT Ungs landsmøte og Trondhjems Turistforenings Ildsjelpris 2017 for dugnadsarbeidet vårt, skriver DNT ung Trøndelag i henvendelsen til Malvik kommune.