Malvikstien kan bli årets tursti

Siden 2010 har landets fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen med faglig støtte fra blant andre Friluftsrådenes Landsforening, DNT og Miljødirektoratet, samarbeidet om å merke turmuligheter der folk bor og ferdes.

Gjennom å gi støtte til turlag, foreninger og organisasjoner har de i felleskap merket nesten 1100 turløyper med en samlet lengde på 40.000 kilometer eller rundt ekvator.

Nå skal den beste stien kåres, og en av de nominerte er Malvikstien.

Malvikstien beskrives i presentasjonen som en universelt utformet turveg på nedlagt jernbanestrekning langs sjøen mellom Muruvik og Hommelvik i Malvik kommune.

Turvegen knytter sammen Muruvik og Hommelvik, ligger nært boligområder og kollektivknutepunkt. Den fungerer også som skolevei, rekreasjonsområde, møteplass og trimområde for kommunens egen befolkning og andre.

Det er 2,5 km en vei, med muligheter til å koble seg på andre mindre turstier i området. Turvegen gjør det også mulig å gå mellom flere friområder og statlig sikrede friluftslivsområder. Underveis langs turvegen er det skiltet og satt opp informasjonstavler om natur, kultur og lokalhistorie. Det er lagt til rette med benker og grillplasser.

Per torsdag 19.juli, er Malvikstien på en ellevteplass i kåringen.

Her kan du gi din stemme. (Ekstern lenke)