Vil fjerne trær på Vikhammer

Malvik kommune har fått en henvendelse fra Vikhammer vel som ønsker å fjerne småskog og trær på nedsiden av jernbanen ved Sjøvegen.

– Beboere langs Sjøvegen på Vikhammer har kontaktet Vikhammer Vel og påpeker at trærne på nedsiden av jernbanen er blitt fryktelig høye og tette de siste årene.

– Utsikten ned til sjøen fra Sjøvegen og husene på oversiden er nærmest blitt helt borte, skriver velforeningen i et brev til Malvik kommune.

Ut fra kartet forstår velforeningen det slik at det er Malvik kommune som eier dette området.
Derfor ber de nå om at kommunen ser på saken og forhåpentligvis kan tynne ut og hugge ned de høyeste trærne i området.

– Sånn at det blir fint igjen, skriver Vikhammer vel i et brev til Malvik kommune.

Rådgiver Kjetil Tolvstad i Malvik kommune svarer at kommunen ikke har mannskaper til å felle trær.

– Derfor vil det være beboerne selv eller noen de leier inn som må foreta selve hogsten, dersom det blir gitt tillatelse.

– Fyll ut skjema for trefelling på kommunal grunn, så skal jeg se på saken til høsten. Det er ferieavvikling og redusert bemanning på skog. Derfor tar saker om treffelling dessverre lang tid, ofte flere måneder, skriver Kjetil Tolvstad, rådgiver skogbruk, i svaret til Vikhammer vel.

Foto: Vikhammer vel