Kjøres fort ved nyskolen

Etter at Skolegata ved Hommelvik ungdomsskole ble asfaltert opplever naboene at det kjøres i større fart nå enn tidligere.

Malvik kommune har mottatt flere henvendelser om dette, men prosjektledelsen for den nye ungdomsskolen mener fartsdempere ikke er nødvendig.

Det er vurdert fartsreduserende tiltak i Skolegata, og finner dette lite hensiktsmessig. Det er bygd tre meter bredt fortau langs hele gata som ivaretar trafikksikkerhet for skoleelever.

Krysning av gata foregår i krysset ved Nessvegen og plassering av fartshump i dette krysset vil ikke ha noen effekt for fart ellers langs Skolegata. Det blir ikke bygd fartsdempere i Skolegata, skriver prosjektledelsen for den nye ungdomsskolen. (saken fortsetter etter bildet)

Her kjøres det ofte for fort

Ber politikerne vurdere

FDV kommunalteknikk ber nå Trafikksikkerhetsutvalget (Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging.(journ.anm) vurdere behovet for fartsdempende tiltak i Skolegata i Hommelvik.

FDV kommunalteknikk har sendt en henvendelse til politisk ledelse i utvalget, ved Bern Ole Ravlum (AP) hvor de beskriver situasjonen slik:

– I 30 Km/t sone er det dessverre alltid slik at behovet for fysiske tiltak for å redusere farten er størst.

– FDV kommunalteknikk har mottatt flere henvendelser om stor fart i Skolegata og i forbindelse med klargjøring av skolebygget, er det også forventet fartsreduserende tiltak i Skolegata, som nå fremstår som en strekning som innbyr til fart.