Rask respons fra kommunen

I slutten av juni kontaktet Vikhammeråsen Nord Velforening Malvik kommune i forbindelse med trafikale utfordringer i den private Klarinettvegen på Vikhammer.

Flere nestenulykker
I et brev til kommunen skriver Vikhammeråsen Nord Velforening at veien, i følge beboerne, har vært i svært dårlig forfatning i mange år. Videre står det i brevet at Klarinettvegen har blitt vesentlig smalere etter utbyggingen av Vikhovlia, noe de mener gjør det vanskelig for biler å møtes, og det meldes om flere nestenulykker pga dette. I følge velforeningen er ikke mange klar over hvor smal og ikke minst bratt denne veien er, og at beboere i området blant annet flere ganger har sett seg nøtt til å berge biler opp fra grøfta, tatt over rygging fra ukjente bilister.

Vikhammeråsen Nord Velforening skriver også at de mener at annet stort problem i Klarinettvegen er økt trafikk. Velforeningen har også registreres at mange bruker denne veien til gjennomkjøring. 

På bakgrunn av dette, ba styret i Vikhammeråsen Nord Vel, Malvik kommune hjelpe til å skape en tryggest mulig vei for biler og myke trafikanter i Klarinettvegen ved å etablere bom og «gjennomkjøring forbudt» skilt.

Rask og positiv respons fra kommunen
Etter kun en liten uke, hadde Malvik kommune reagert på henvendelsen fra velforeningen. Kommunen har nå anmodet regionvegkontoret til Statens vegvesenet om å gjøre et skiltvedtak om skilting for stenging av den private Klarinettvegen.

Malvik kommune skriver i brevet til regionvegkontoret at det ikke er ønskelig med gjennomkjøring mellom fylkesveg 950 Malvikvegen og Vikhammeråsvegen. Malvik kommune foreslår derfor at vegen skiltes med opplysningsskilt i begge ender, og at det settes opp bommer på angitte steder. Malvik kommune ved FDV kommunalteknikk tilbyr i tillegg å bekoste skilting og oppsetting av to stykk selvlukkende vegbommer i Klarinettvegen.

Illustrasjon: Malvik kommune