9 av 10 fikk førsteønsket oppfylt

Førsteopptaket til videregående skole i Trøndelag er gjennomført, og 9 av 10 har fått førsteønsket oppfylt.

Nysammenslåtte Trøndelag fylkeskommune har for første gang kjørt inntak til videregående opplæring.

Til sammen har over 15 000 søkere med ungdomsrett fått tilbud om en plass ved første inntak for skoleåret 2018/2019.

Av disse har 90,29 % fått tilbud på sitt første ønske/programområde til Vg1.

Søknadsfordeling på Vg1 (fjorårets tall i parentes)

Utdanningsprogram med størst søkning (fjorårets tall i parentes)

Søknad til læreplass 

Det er 1705 søkere med ungdomsrett til læreplass. Per i dag har 68 % fått tilbud om læreplass.

Det er fortsatt tidlig i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet på dette tidspunktet ligger litt over nivået på samme tid i fjor.

Alle søkere som har oppgitt mobiltelefonnummer, får melding om inntaket via SMS. Søkere uten mobiltelefonnummer i søknaden, skal få brev med melding om inntaket. Søkerne trenger ikke vente på SMS/brev. Alle må inn på www.vigo.no for å sjekke tilbudet. Det er viktig at alle svarer innen fristen.

Andreinntaket er kommer 9. august med svarfrist 14. august.