Vi må aldri glemme

Malvik Arbeiderparti vil også i år ha en minemarkering ved 22.juli monumentet utenfor Hommelvik kirke.

– Malvik AP mener at dette er en markering vi alltid skal gjennomføre blant annet fordi vi «aldri må glemme» det som skjedde denne dagen på Utøya og i Oslo, sier leder i Malvik AP, Anne S. Msotervik.

Program for minnemarkering, søndag 22.juli 2018.

Programmet starter klokken 17:00

Partileder Anne Mostervik ønsker velkommen.
Musikalsk innslag ved Torstein Fosmo

Appell ved representant fra Hommelvik AUF.

Bekransing av minnesmerket ved representant fra Malvik kommune.

Malvik Ap deler ut roser til de som deltar på markeringen. Roser legges ved minnesmerket.

Avslutning.
Partileder takker for oppmøtet.
Musikalsk innslag ved Torstein Fosmo.

Programmet avsluttes ca kl 17:20