Nye tog og delvis elektrifisering

Jernbanedirektøren har nå fastsatt Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fram til 2029. Det er en viktig milepæl for hele sektoren og for Jernbanedirektoratet.

– Gjennomføring av dette handlingsprogrammet vil gi en vesentlig styrking av jernbanen som ryggrad i transportsystemet, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i en pressemelding.

Elektrifisering, nye tog og økt kapasitet

Det jobbes med alternativer for utvikling av jernbanen i Trøndelag for flere avganger og økt trafikk mellom Trøndelag og Sverige.

Det vil bli satt inn nye tog i som gir bedre ombordkapasitet, komfort og regularitet. I 2017 var det 1,4 millioner passasjerer med «Trønderbanen» og ca. 800 000 reisende med fjerntogene på Dovrebanen.

Utviklingsalternativer for Trønder- og Meråkerbanen ble sendt fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet i juni 2018. Det er sett på tiltak som muliggjør elektrifisering av strekningene og kapasitetstiltak som muliggjør to tog i timen på Trønderbanen.

Prioriteringen i NTP er full elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Dette er ikke tilstrekkelig for to tog i timen.

Tre alternativ

De tre alternativene som er utredet er full elektrifisering og kapasitetstiltak, elektrifisering på strekningen Trondheim-Stjørdal og Meråkerbanen samt kapasitetstiltak, og kun kapasitetstiltak.

Det første alternativet er ikke mulig innenfor rammene i NTP.

Alternativene med elektrifisering på deler av strekningen og bare kapasitetstiltak muliggjør to tog i timen Melhus-Trondheim-Steinkjer innenfor de økonomiske rammene.

Begge alternativene med full elektrifisering og delvis elektrifisering gir reduserte klimagassutslipp og åpner for økt trafikk mellom Trøndelag og Sverige.

For å raskest mulig kunne bedre togtilbudet på jernbanen med to tog i timen så er delelektrifisering og kapasitetstiltak beste tiltak.

Setter inn nye tog

I NTP er det lagt til grunn full elektrifisering. Jernbanedirektoratet vil derfor avvente avklaring fra Samferdselsdepartementet rundt videre utvikling.

Allerede før banen elektrifiseres vil Jernbanedirektoratet at det skal settes inn mer moderne tog i Trøndelag.

Bimodale tog som kan drives både på strøm og diesel er bestilt skal settes i drift snarest mulig. En egen liten mellomvogn er utstyrt med moderne dieselmotorer som forsyner toget med strøm, denne enheten kan også erstattes med gass- eller hydrogendrift når slik teknologi er moden for det, skriver jernbanedirektøren i en pressemelding.