Utsetter høringsfristen

De fire velforeningene Vikhammer-, Vikhammeråsen Nord-, Vikhammeråsen Sør- og Naustmarka Vel har fått positivt svar fra Malvik kommune om utsatt høringsfrist for Sentrumsplanen for Vikhammer.

Det var i slutten av juni de henvendte seg til Malvik kommune med spørsmål om å få forlenge fristen så de blant annet fikk avviklet et folkemøte.

Utsetter fristen

Nå har de mottatt svar fra Malvik kommune hvor høringsfristen er satt til søndag 2.september. Det er ni dager lengre enn dagens frist og vil ikke påvirke den politiske behandlingen av saken.

Malvik kommune stiller seg også positive til å delta i et informasjonsmøte om planen hvis velforeningene bestemmer seg for å arrangere dette, heter det i brevet.