Avviser klagene om Foldsjøen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt fire klager på på vedtaket om å gi tillatelse til nedlegging av dam Foldsjøen.

Vedtaket som ble gjort 5.april i år ga A/S Meraker Brug tillatelse til nedlegging av dam Foldsjøen med hjemmel i vannresursloven.

Ved fristens utløp hadde det kommet inn fire klager til NVE. De var fra grunneier Leif Sollihaug, Malvik kommune, Trondheimsregionens friluftsråd og Mostadmark utvikling.

NVE konkluderer med at de ikke kan se at noen av klagene gir grunnlag for å endre sitt vedtak og klagen oversendes derfor Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse, heter det i et brev som NVE har sendt til Olje- og energidepartementet.

Du kan lese hele brevet med klagene og begrunnelsene her.