Bekymret for Homla

Fiskeutvalget i Malvik Jeger og fiskerforening har utført en befaring langs nedre del av Homla fra brua over E6 til Homla bru på fylkesvegen.

Funnene og tilstanden langs elva har ført til en bekymringsmelding som er sendt til Malvik kommune.

Det ble under befaringen funnet noe metallsøppel som Malvik JFF nå har fjernet.

Ved den gamle avfallsplassen på Nesset var det flere områder hvor det siger ubestemmelig veske ut i elva. (Saken fortsetter under bildet)

Foto: Malvik JFF

– Det er svært brunt avsig fra deponiet og mye forskjellig funn fra metall, husholdningsavfall og ukjente stoffer i metalltønner, heter det i brevet fra Malvik JFF til kommunen.

Det gamle avfallsdeponiet antas å være fra 1960-70 tallet og er delvis dekket av urene masser som gammel asfalt og oppsamlet grus og slam fra kumrensing i kommunen.

– Ved liten vannføring, som i midten av juni, er konsentrasjonen urenheter fra avfallet betydelig i elva. Ved siste drivtelling av fisk i Homla ble det bemerket at det var overraskende lite ungfisk nedstrøms avfallsdeponiet, heter det i bekymringsmeldingen fra Malvik JFF.

De foreslår også at to utplasserte målepunkter ikke er relevante for å finne avsig fra gammelt deponi. Det ene punktet er ovenfor avsiget og det andre for langt ned i elva til å kunne måle utslipp.

Malvik JFF ber nå Malvik kommune om at det blir tatt vannprøver og sedimentprøver så fort som mulig i området ved det gamle søppeldeponiet på Nesset.