Jobber med klarspråk

Som en av tre trøndelagskommuner har Malvik fått tildelt midler fra Kommunenes Sentralforbund (KS) til å satse på klart språk i kommunen.

Malvik kommune har jobbet med klart språk siden 2016 og på onsdag var det møte i klarspråkprosjektgruppa på rådhuset.

KLARSPRÅK: Disse fem jobber med klarspråk i Malvik. (f.v.) Marit Haugen, Marianne Reitan, Rolf Martin krey, Lise Guldsten og Andres Saksvik.

Klarspråkgruppa består av ansatte fra virksomhetene Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) og fra Servicetorget. Begge stedene jobber de mye med informasjon og skriftlig kontakt med innbyggerne.

– Vi har jobbet med dette siden i 2016 og målet er å bli bedre på språk, noe som er et satsningsområde for Malvik kommune, forteller Marit Haugen som til daglig er kunderådgiver ved servicetorget i kommunen.

Noe av det første de har sett på er skriftlig kommunikasjon i byggesaker.

– Det er viktig at mottakeren forstår budskapet i det vi sender ut og da har vi drevet litt pilotarbeid i vår virksomhet, forteller Marianne Reitan, som er rådgiver ved ARESAM.

Det arrangeres interne skrivekurs og jevnlig har de «klarspråkkafé» i kantina hvor alle som lurer på noe kan få hjelp og informasjon om hvordan skrive bedre tekster.

– Det er en prosess som går jevnt og trutt dette og et langsiktig arbeid, og som vi synes det er artig å jobbe med, forteller leder av servicetorget, Lise Guldsten.

Ønsker innspill

En kommune har mange ulike behov for å kommunisere skriftlig med innbyggerne. En av kanalene er via SMS ved vannavstegning eller vegarbeid.

Nylig var de ut på gata og spurte innbyggerne hva de syntes om SMS-ene fra kommunen.

– Det var veldig positivt, mange tok seg tid til å snakke med oss og vi fikk samlet inn en del nyttige tilbakemeldinger som vi har gitt videre til de som har skrevet teksten og som har ansvaret for denne kommunikasjonen, forteller Marit Haugen.

Nå ønsker de enda mer innspill fra publikum.

– Basisen i all kommunikasjon vi driver med er innbyggerne. Det er de vi skal nå og det er de vi lager tekster for, sier Rolf Martin Krey som er kunderådgiver ved servicetorget.

Ta kontakt

KS sitt prosjekt er landsomfattende og mange kommuner samarbeider med å utveksle informasjon om klart språk.

– Det finnes en tekstbase hvor det samles tekster fra flere kommuner, og det gjennomføres nasjonale samlinger og skrivekurs som vi deltar på, forteller Marit Haugen.

– Målet er å kunne benytte et brukervennlig og klart språk i kommunen og vi vil gjerne ha tips og råd til forbedringer og endringer. Det er bare å ta kontakt på servicetorget, forteller Lise Guldsten.

– Ingen må være redd for å ta kontakt eller komme med innspill og forslag. Vi kan bare bli bedre på klart språk, avslutter hun.

Annen info kan du lese her:

Les mer på Malvik kommunes Facebookside

Se video fra Malvik kommune her.