Gjensidige Stjørdal Brannkasse endrer navn

De gjensidige brannkassene i Norge endrer navn til Varig.

Årsaken til navneendringen er et ønske om å redusere forvekslingsfaren med Gjensidige Forsikring ASA, og i større grad synliggjøre de lokale og kundeeide selskapene brannkassene er og har vært.

Varig Stjørdal Forsikring gjensidig

Brannkassene er selvstendige forsikringsselskap med konsesjon for brann og naturskadeforsikring, og samarbeider tett med Gjensidige Forsikring. Brannkassenes formidling av Gjensidiges produkter vil fortsatt skje med Gjensidiges merke, og navneendringen har dermed ingen konsekvens for forsikringskundene.

Gjensidige Stjørdal Brannkasse endrer navn til Varig Stjørdal Forsikring gjensidig.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA. Vi har felles opprinnelse og historie og er fullt integrert i deres systemer. Vi kombinerer alt det positive Gjensidige Forsikring står for med lokal tilstedeværelse, skadeforebygging og et stort engasjement for lokalmiljøene vi er representert i.

– Samfunnsansvar opptar mange bedrifter i disse dager. Vi har vært samfunnsaktører i 200 år, og det har vist seg å være en god kombinasjon som videreføres og utvikles fremover, sier Bjørn Ove Slind, daglig leder i Varig Stjørdal Forsikring gjensidig (bildet).

– Vi liker å si at våre kunder får noe ekstra når de er kunder i det lokale selskapet. Vi setter vårt eget preg på kundeopplevelsen, legger Christian Røst, salgsleder i Varig Forsikring Stjørdal gjensidig til.

Faktaboks:

På tidlig 1900-tallet fantes ca. 260 brannkasser i Norge.

De aller fleste brannkassene har etter hvert fusjonert med Gjensidige.

I dag er det 15 selvstendige brannkasser igjen i Norge, hvorav fire i Trøndelag

Brannkassene er representert i 62 kommuner

Markedsandelene ligger mellom 25 og 70 prosent.

Brannkassene har brann – og natur forsikringer i egne bøker og er agenter for Gjensidige på øvrige produkter.