Ny pendlerparkering på Være

Trondheim kommune har vedtatt reguleringsplan for innfartsparkering ved bomstasjonen på Være.

Parkeringsplassen vil ligge mellom fylkesveg 6672 (fv 874) og gamle E6 (fv 6708) (se kart) og det legges opp til å bli plass for 72 biler i tillegg til en stor sykkelparkering.  (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Trondheim kommune

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Miljøpakken.
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av et funksjonelt parkeringsanlegg for pendlere, med kort og enkel forbindelse til bussholdeplasser som betjener bussruter til og fra Trondheim.

Prosjektet er en del av Miljøpakke for transport i Trondheim. Planlegging og gjennomføring i Miljøpakken skjer i samarbeid mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet er foreslått som ledd i arbeidet med økt kollektivsatsning og nullvekstmålet.

Det er fra før etablert flere innfartsparkeringer på østsiden av Trondheim. Disse er lokalisert ved Sjølyst og Leistadkrysset i Malvik kommune og ved Ranheim fabrikker.
Innfartsparkering ved Leistad har i dag kapasitetsreserve, mens parkeringen ved Ranheim
fabrikker mangler kapasitet.

Innfartsparkering på Være vil bidra til oppnåelse av miljøpakkens mål: «færre skal kjøre bil
– flere skal gå, sykle og reise kollektivt».
– Malvik kommune har påpekt i mange år at det er viktig å få gjennomført innfartsparkering på Være.

I uttalelsen fra Malvik kommune til forslag til handlingsprogram 2015-18 for
Miljøpakken heter det: «Dette er en innfartsparkering som egner seg spesielt godt for de
som bor øverst på Hundhammeren, i Ålifeltet, Aunkleiva, Auntrøa, langs fylkesveg 874
(Markabygdvegen) og ellers innover i Markabygda.»

Illustrasjon
Parkering sett fra nordvest