Folk ønsker å ta toget til og fra Ranheim

Leserinnlegg fra Svein Otto Nilsen, Pensjonsitpartiet: May-Helen Kjenner etterlyste i Adresseavisens ordet fritt 19. juni om det snart blir mulig å ta toget fra Ranheim.

Det er mange på Ranheim som ønsker å ta toget til/fra Ranheim, men det virker som at ingen ønsker å ta ansvar.

Jeg fremmet i Fylkestinget i Trøndelag en interpellasjon 14. juni hvor jeg også etterlyste når folk kunne gå på/av toget på Ranheim.

Ranheim stasjon ble bygd i 1881 og var en stasjon på Meråkerbanen mellom Trondheim og Hell.
Jernbanen fikk stor betydning for utviklingen av Ranheim, herunder etableringen av papirfabrikken i 1884.
Det er sidespor til fabrikken fra stasjonen, men persontrafikken ble nedlagt i 1973.

Det har i flere år vært planer om å gjenoppta persontrafikken og fylkestinget har tidligere tatt initiativ for å åpne stasjonen for persontrafikk og det ble antydet en gang at dette kunne skje fra 2017.
Det er fremdeles ingen persontrafikk på stasjonen og lite kommer til å skje hvis ikke fylkestinget og andre instanser presser ytterligere på.

Jeg fikk et positivt svar på min interpellasjon i fylkestinget selv om det fremdeles kan ta en stund før noe skjer i saken.
Siden Trønderbanetogene krysser hverandre på Ranheim kreves det to plattformer for å kunne ha av og påstigning fra begge tog samtidig.
Reglene for jernbane krever at etablering av ny kryssing av spor skal skje med en over-eller undergang og ikke en planovergang, for å ivareta sikkerheten.

Det lå i svaret at krysningen av tog skal flyttes fra Ranheim til Leangen og at man da kan få åpnet Ranheim Stasjon for persontrafikk igjen etter snart 50 år etter at den ble nedlagt.

Jeg oppfordrer i likhet med May–Helen Kjenner at Bane Nor eller andre gir en klar tilbakemelding på hva som skjer på Ranheim stasjon.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag